Xếp Hạng 21 Điểm Du Lịch Nghỉ Dưỡng Rẻ Nhất Thế Giới 2020

xếp-hạng-21-diểm-du-lịch-nghỉ-dưỡng-rẻ-nhất-thế-giới-2020

21. Grand Baie, Mauritius — $120.01

Grand Baie Mauritius

Giá 1 cafe: $2.65

Giá 1 chai beer: $4.57

Giá 1 chai nước ngọt: $2.65

Giá 1 ly rượu (175ml) : $5.15

1 Chai nước suối 1.5l tại siêu thị: $0.77

Kem chống nắng tại siêu thị: $19.12

Thuốc chống côn trùng: $4.12

Bữa ăn tối 3 món cho 2 người (có kèm chai rượu vang): $80.98

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

(Menu dịch tương tự với các điểm đến bên dưới)

20. Nice, France — $116.51

Nice France

Cup of filter coffee at a café/bar: $1.70

Bottle of local beer at a café/bar: $4.53

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $2.83

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $5.09

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.56

Suncream at a supermarket: $14.70

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $9.05

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $78.05

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

19. Cancun, Mexico — $109.17

Cancun Mexico

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.22

Bottle of local beer at a café/bar: $1.94

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $1.67

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $6.10

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $1.16

Suncream at a supermarket: $16.66

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $8.34

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $71.08

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

18. Porec, Croatia — $103.61

Porec Croatia

Cup of filter coffee at a café/bar: $1.75

Bottle of local beer at a café/bar: $2.86

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $2.69

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $5.07

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.95

Suncream at a supermarket: $10.29

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $6.34

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $73.66

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

17. Budapest, Hungary — $102.38

Budapest. Danube

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.45

Bottle of local beer at a café/bar: $2.70

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $2.09

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $3.52

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.53

Suncream at a supermarket: $14.40

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $4.50

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $72.19

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

16. Corfu, Greece — $99.03

corfu

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.83

Bottle of local beer at a café/bar: $3.97

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $2.54

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $4.53

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $1.13

Suncream at a supermarket: $11.43

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $6.42

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $66.18

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

15. Orlando, USA — $98.15

Orlando

Cup of filter coffee at a café/bar: $1.90

Bottle of local beer at a café/bar: $5.05

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $2.52

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $6.05

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $2.02

Suncream at a supermarket: $8.07

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $5.05

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $67.49

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

14. St. John, Antigua — $92

st john antigua

Cup of filter coffee at a café/bar: $3.17

Bottle of local beer at a café/bar: $1.97

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $1.97

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $3.94

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $1.97

Suncream at a supermarket: $9.21

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $5.90

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $63.87

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

13. Columbo, Sri Lanka — $89.20

Columbo, Sri Lanka

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.11

Bottle of local beer at a café/bar: $1.81

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $1.81

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $4.23

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.48

Suncream at a supermarket: $6.64

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $3.31

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $68.81

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

12. Mombasa, Kenya — $87.33

Diani beach, Mombasa, Kenya

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.75

Bottle of local beer at a café/bar: $3.38

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $1.80

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $5.49

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.17

Suncream at a supermarket: $12.69

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $0.90

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $60.15

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

11. Sliema, Malta — $87.03

Sliema, Malta

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.03

Bottle of local beer at a café/bar: $2.83

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $2.60

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $4.41

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.68

Suncream at a supermarket: $13.85

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $4.81

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $55.82

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

10. Paphos, Cyprus — $82.67

cyprus

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.84

Bottle of local beer at a café/bar: $2.94

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $2.38

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $2.84

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.30

Suncream at a supermarket: $7.77

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $6.22

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $57.38

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

9. Prague, Czech Republic — $82.34

Prague, Czech Republic

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.71

Bottle of local beer at a café/bar: $2.06

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $2.24

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $2.95

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.56

Suncream at a supermarket: $8.43

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $6.27

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $57.12

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

8. Bali, Indonesia — $80.13

Bali, Indonesia

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.33

Bottle of local beer at a café/bar: $2.73

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $1.57

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $5.62

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.63

Suncream at a supermarket: $14.44

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $0.83

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $51.98

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

7. Hoi An, Vietnam — $77.64

Hoi An, Vietnam

Cup of filter coffee at a café/bar: $1.66

Bottle of local beer at a café/bar: $2.37

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $0.67

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $6.19

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.72

Suncream at a supermarket: $5.72

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $2.37

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $57.94

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

6. Cape Town, South Africa — $77.46

Cape Town, South Africa

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.22

Bottle of local beer at a café/bar: $2.58

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $1.84

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $3.69

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $1.47

Suncream at a supermarket: $11.06

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $7.38

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $47.22

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

5. Costa del Sol, Spain — $69.35

Mijas Andalusia Spain

Cup of filter coffee at a café/bar: $1.36

Bottle of local beer at a café/bar: $2.49

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $2.26

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $2.49

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.34

Suncream at a supermarket: $7.36

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $4.41

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $48.64

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

4. Algarve, Portugal — $65.06

algarve beach portugal

Cup of filter coffee at a café/bar: $0.80

Bottle of local beer at a café/bar: $1.36

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $1.70

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $1.41

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.56

Suncream at a supermarket: $5.07

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $6.55

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $47.61

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

3. Tokyo, Japan — $62.88

Tokyo Japan

Cup of filter coffee at a café/bar: $2.01

Bottle of local beer at a café/bar: $1.43

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $0.86

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $1.43

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $1.32

Suncream at a supermarket: $5.94

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $3.87

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $46.02

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

2. Marmaris, Turkey — $57.60

Marmaris, Turkey

Cup of filter coffee at a café/bar: $1.40

Bottle of local beer at a café/bar: $2.61

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $1.40

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $4.17

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.43

Suncream at a supermarket: $8.17

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $1.72

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $37.70

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

1. Sunny Beach, Bulgaria — $40.01

Sunny Beach, Bulgaria

Cup of filter coffee at a café/bar: $0.90

Bottle of local beer at a café/bar: $1.20

Bottle/can of Coca-Cola/Pepsi at a café/bar: $1.02

Glass of wine (175ml) at a café/bar: $1.50

1.5l bottle of mineral water at a supermarket: $0.48

Suncream at a supermarket: $3.01

Insect repellent (50ml) at a supermarket: $3.01

Three-course evening meal for two (including bottle of house wine): $28.89

Xem giá phòng khách sạn và chuyến bay cùng AGODA : CLICK HERE

Theo Insider


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *