Ten Ren chuẩn bị ngưng hoạt động tại thị trường Việt Nam

ten-ren-dong-cửa-tại-việt-nam

Ten Ren Vietnam sẽ đóng cửa tất cả 23 cửa hàng vào ngày 15 tháng 8, chủ sở hữu nhượng quyền thương mại Vietnam Coffee Trading Service đã công bố.

Công ty, có hoạt động kinh doanh chính là chuỗi The Coffee House đang phát triển nhanh, cho biết mô hình kinh doanh hiện tại không phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Nó sẽ đóng cửa chuỗi và lên kế hoạch cho một chiến lược phù hợp với người dùng trong khu vực.

Công ty muốn tập trung nhiều hơn vào thương hiệu Coffee House.

Tất cả nhân viên và đối tác của chuỗi Ten Ren sẽ có cơ hội chuyển đến The Coffee House.

Ten Ren vào Việt Nam vào tháng 11 năm 2017 ban đầu lên kế hoạch cho 40 cửa hàng vào cuối năm ngoái, nhưng đã không đạt được mục tiêu đó. Dòng chính của nó là trà sữa và trà đóng gói.

Với thương hiệu được vận hành dưới hình thức nhượng quyền, nhiều khả năng phụ huynh Đài Loan sẽ tìm kiếm một nhà điều hành mới cho thị trường.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *