9 tuyến đường ở TP Thủ Đức được mở rộng đến 30 mét

Nhiều tuyến đường trọng điểm ở TP Thủ Đức sẽ được mở rộng và nâng cấp như Nguyễn Duy Trinh, Tô Ngọc Vân hay Lương Định Của,…

Trịnh Trí Land
08 3279 6789
Theo VietnamPropertyForum


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *